21. 11. 2019  10:35 Elvíra
Akademický informační systém

Projekty


Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka

Garant: RNDr. Martin Šulka, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na dizajn kovových zliatin hliníka Al-TM určených pre on-board produkciu vodíka hydrolýzou, kde TM sú prechodné prvky ako Co, Ni, Pd, Rh. Projekt je rozdelený na teoretickú a experimentálnu časť. Cieľom teoretickej časti je štúdium elektrochemickej stability hliníkových zliatin v závislosti od chemického zloženia. Metódou periodickej DFT budeme sledovať vplyv chemického zloženia na elektródový posun v zliatinách vzhľadom na čistý hliník. Taktiež budeme študovať segregáciu dopovaného prvku, vplyv zloženia na adsorpčné energie vody a budeme sledovať trendy v elektrochemickej stabilite povrchov zliatin po adsorpcii vody.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:1/0465/15
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:16
Počet oficiálních pracovníků projektu:15

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
RNDr. Martin Šulka, PhD.zodpovedný riešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Katarína Šulková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuracina, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Babinec, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Fiala, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Gondek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Špotákspoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ