21. 10. 2019  20:45 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka

Garant: RNDr. Martin Šulka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na dizajn kovových zliatin hliníka Al-TM určených pre on-board produkciu vodíka hydrolýzou, kde TM sú prechodné prvky ako Co, Ni, Pd, Rh. Projekt je rozdelený na teoretickú a experimentálnu časť. Cieľom teoretickej časti je štúdium elektrochemickej stability hliníkových zliatin v závislosti od chemického zloženia. Metódou periodickej DFT budeme sledovať vplyv chemického zloženia na elektródový posun v zliatinách vzhľadom na čistý hliník. Taktiež budeme študovať segregáciu dopovaného prvku, vplyv zloženia na adsorpčné energie vody a budeme sledovať trendy v elektrochemickej stabilite povrchov zliatin po adsorpcii vody.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0465/15
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
RNDr. Martin Šulka, PhD.zodpovedný riešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Katarína Šulková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuracina, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Babinec, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Fiala, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Gondek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Špotákspoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ