15. 7. 2019  23:59 Henrich
Akademický informačný systém

Projekty


Pretvárna a komplementárna práca prútových betónových prvkov

Garant: doc. Ing. Ľubomír Bolha, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikácia projektu:2/7034/20
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2000
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0