15. 10. 2019  19:17 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a charakteristika TiC nanokompozitných vrstiev metódou HiPIMS pre využitie v automobilovom priemysle

Garant: prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tento projekt sa zameriava na vyšetrovanie parametrov plazmy depozičného procesu HiPIMS s preionizáciou. Cieľom tohto projektu je vykonať diagnostiku plazmy generovanej pomocou silných pulzov s preionizáciou, aby sme pochopili vzťah medzi procesnými parametrami a parametrami plazmy, ktoré v skutočnosti riadia depozičné procesy spolu s interakciou plazmy s povrchom. Cieľom tohto projektu je tiež pripraviť a charakterizovať oteruvzdorné nanokompozitné TiC vrstvy zamerané na použitie v automobilovom priemysle, kde základnými požiadavkami sú vysoká záťaž, tepelná stabilita, nízke trenie a vysoká odolnosť proti opotrebeniu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0503/15
Stav projektu:Ukončený neúspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Lucia Bónová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Mgr. Jana Lokajováspoluriešiteľ
Ing. Barbara Odokienkováspoluriešiteľ
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Stanislav Vragaš, PhD.spoluriešiteľ