Oct 14, 2019   4:15 p.m. Boris
Academic information system

Projects


Optimálny návrh konštrukcií od účinkov statického a dynamického zaťaženia s uvážením nelineárnych vlastností materiálov

Supervisor: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Structural Mechanics (FCE)
Project identification:1/7113/20
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2000
Project close date:31. 12. 2002
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0