Nov 21, 2019   6:59 a.m. Elvíra
Academic information system

Projects


Vplyv zanášania zdrží na regulačné vlastnosti vodných elektrární s ohľadom na potreby vodnej dopravy

Supervisor: prof. Ing. Peter Dušička, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Hydraulic Engineering (FCE)
Project identification:1/7124/20
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2000
Project close date:31. 12. 2002
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0