12. 11. 2019  9:33 Svätopluk
Akademický informační systém

Projekty


Slovak Centre of Excellence in Ion Beam and Plasma Technologies for Materials Engineering and Nanotechnology -- SlovakION

Garant: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Centrum excelentnosti SlovakION má za cieľ stať sa popredným výskumným centrom vo východnej Európe zameraným na iónové a plazmové technológie v materiálovom inžinierstve a nanotechnológiách. Holistický prístup SlovakION-u k transferu inovácií a jeho tesnej spolupráci s priemyslom v regióne je založený na špičkovom výskume a úzkej integrácii v medzinárodnej sieti výskumných zariadení a bude prispievať k ekonomickému rozvoju Slovenska. Hlavný dôraz sa kladie na automobilový a elektrotechnický priemysel tak, ako je poukázané v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.
Druh projektu:H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti ()
Pracoviště:Rektorát STU (REK)
Identifikace projektu:Grant No 664526
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 06. 2015
Datum ukončení projektu:31. 05. 2016
Počet pracovníků projektu:22
Počet oficiálních pracovníků projektu:22

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mgr. Ing. Mária Búciováriešiteľ
prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.riešiteľ
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.riešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.riešiteľ
Ing. Jana Štefánková, Ph.D.riešiteľ
RNDr. Martin Šulka, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Marian Veselý, CSc.riešiteľ
Mgr. György Füzékriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.riešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkriešiteľ
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.riešiteľ
Ing. Peter Cuninkariešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.riešiteľ
Ing. Dominika Janíková, PhD.riešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.riešiteľ
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.riešiteľ
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.riešiteľ
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.riešiteľ
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.riešiteľ