28. 5. 2020  14:51 Viliam
Akademický informačný systém

Projekty


Zmeny spokojnosti zákazníka v kontexte s kvalitou služieb v doprave

Garant: Ing. Adela Poliaková, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Kvalitatívna úroveň prepravných služieb prešla prudkou zmenou vplyvom otvárajúceho sa trhu, kedy najmä štátne organizácie podliehajú veľkému tlaku na vyrovnanie sa úrovni kvality konkurenčným súkromným gigantom. Cieľom projektu bude definovať úroveň spokojnosti zákazníka pred skokovou zmenou trhu a po nej,určiť index tejto zmeny a tento index sledovať aj v ďalších obdobiach a tak určiť pravdepodobný vývoj spokojnosti zákazníka v budúcnosti.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0387/16
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
administratíva
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ