20. 10. 2020  22:58 Vendelín
Akademický informační systém

Projekty


Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie

Garant: doc. Ing. Milan Naď, CSc.


   
Pracovníci
   
   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRolePracovištěTelefon
Kancelář
VV OPOM MTF [ukončeno]+421 918 646 011
T-13
UIAM MTF+421 906 068 429
T02 3.116
Ing. Eva Babalová, PhD.
UIAM MTF [vynětí]+421 906 068 430
T02 3.117
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.UIAM MTF, ext UMAT MTF+421 906 068 439
T02 3.118
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 432T02 3.112
Ing. Štefan Hajdu, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 434
T02 3.114
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
CJHŠ MTF, ext UPIM MTF+421 906 068 486T02 5.110
Ing. Lenka Kolíková, PhD.
UIAM MTF [vynětí]
+421 906 068 430
T02 3.117
doc. Ing. Helena Kraváriková, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 441
T02 3.120
UIAM MTF
+421 906 068 446T02 3.119
Ing. Tibor Nánási, CSc.
UIAM MTF [ukončeno]+421 906 068 431T02 3.111
UIAM MTF+421 906 068 438
T02 3.115
SjF D-oCMS [ukončeno]
+421 906 068 438
T02 3.115
UIAM MTF+421 906 068 434T02 3.114
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.
MTF D-VZAS [ukončeno]
+421 906 068 433
T02 3.113

Legenda
Role:
administrativa
metodický řešitel
řešitel
pomocník
pozorovatel