24. 10. 2020  22:16 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie

Garant: doc. Ing. Milan Naď, CSc.


   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Bc. Alena Micháliková
VV OPOM MTF [ukončené]
+421 918 646 011
T-13
UIAM MTF
+421 906 068 429T02 3.116
Ing. Eva Babalová, PhD.UIAM MTF [vyňatie]
+421 906 068 430
T02 3.117
UIAM MTF, ext UMAT MTF+421 906 068 439T02 3.118
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 432
T02 3.112
UIAM MTF
+421 906 068 434T02 3.114
CJHŠ MTF, ext UPIM MTF
+421 906 068 486
T02 5.110
UIAM MTF [vyňatie]
+421 906 068 430
T02 3.117
UIAM MTF
+421 906 068 441T02 3.120
UIAM MTF
+421 906 068 446
T02 3.119
UIAM MTF [ukončené]
+421 906 068 431
T02 3.111
UIAM MTF
+421 906 068 438
T02 3.115
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.
SjF D-oCMS [ukončené]
+421 906 068 438T02 3.115
Ing. Ladislav Rolník, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 434T02 3.114
MTF D-VZAS [ukončené]+421 906 068 433
T02 3.113

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ