12. 11. 2019  16:24 Svätopluk
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie

Garant: doc. Ing. Milan Naď, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
doc. Ing. Milan Naď, CSc.UIAM MTF+421 906 068 429T02 3.116
Ing. Eva Babalová, PhD.UIAM MTF [vyňatie]+421 906 068 430T02 3.117
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.UIAM MTF, ext UMAT MTF+421 906 068 439T02 3.118
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.UIAM MTF+421 906 068 432T02 3.112
Ing. Štefan Hajdu, PhD.UIAM MTF+421 906 068 434T02 3.114
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.PJHV MTF, ext UPIM MTF+421 906 068 486T02 5.110
Ing. Lenka Kolíková, PhD.UIAM MTF+421 906 068 430T02 3.117
Ing. Helena Kraváriková, PhD.UIAM MTF+421 906 068 441T02 3.120
Ing. Eva Labašová, PhD.UIAM MTF+421 906 068 446T02 3.119
Ing. Tibor Nánási, CSc.UIAM MTF+421 906 068 431T02 3.111
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.UIAM MTF+421 906 068 438T02 3.115
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.SjF D-oCMS [ukončené]+421 906 068 438T02 3.115
Ing. Ladislav Rolník, PhD.UIAM MTF+421 906 068 434T02 3.114
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.MTF D-VZAS [ukončené]+421 906 068 433T02 3.113

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ