16. 12. 2019  2:42 Albína
Akademický informační systém

Projekty


Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie

Garant: doc. Ing. Milan Naď, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výsledkom extenzívneho výskumu v oblasti materiálov je vývoj nových vysokokvalitných materiálov(zliatiny, keramika a kompozity), ktoré sa okrem zlepšených vlastností vyznačujú aj tým, že nie sú vhodné pre spracovanie konvenčnými technológiami. Väčšinu z týchto problémov možno úspešne riešiť pomocou vibráciami podporovaných technologických procesov (VPTP), ktoré vedú k významnému zlepšeniu parametrov technologických procesov a zároveň umožňujú obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0520/16
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:14

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Milan Naď, CSc.zodpovedný riešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Hajdu, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ