25. 1. 2020  10:15 Gejza
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie

Garant: doc. Ing. Milan Naď, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výsledkom extenzívneho výskumu v oblasti materiálov je vývoj nových vysokokvalitných materiálov(zliatiny, keramika a kompozity), ktoré sa okrem zlepšených vlastností vyznačujú aj tým, že nie sú vhodné pre spracovanie konvenčnými technológiami. Väčšinu z týchto problémov možno úspešne riešiť pomocou vibráciami podporovaných technologických procesov (VPTP), ktoré vedú k významnému zlepšeniu parametrov technologických procesov a zároveň umožňujú obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0520/16
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Milan Naď, CSc.zodpovedný riešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Hajdu, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ