22. 11. 2019  15:54 Cecília
Akademický informační systém

Projekty


Geodetické technológie podporujúce zber údajov pre tvorbu kinematického modelu stavebných konštrukcií

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra geodézie (SvF)
Identifikace projektu:1/8330/01
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2001
Datum ukončení projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0