20. 6. 2019  15:03 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Geodetické technológie podporujúce zber údajov pre tvorbu kinematického modelu stavebných konštrukcií

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:1/8330/01
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0