30. 5. 2020  1:51 Ferdinand
Akademický informačný systém

Projekty


Geodetické technológie podporujúce zber údajov pre tvorbu kinematického modelu stavebných konštrukcií

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:
1/8330/01
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0