Jun 20, 2019   7:56 a.m. Valéria
Academic information system

Projects


Únava a životnosť oceľových mostov, spriahnutých oceľobetónových mostov a dynamicky zaťažených inžinierskych konštrukcií

Supervisor: prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.


Basic information   Workers      


The following table shows details about research workers on the project "Únava a životnosť oceľových mostov, spriahnutých oceľobetónových mostov a dynamicky zaťažených inžinierskych konštrukcií".


A list of all workers participating in the project

The following table contains a list of all research workers co-oprating on the project.

OfficerRoleDepartmentPhoneOffice
prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.ext FCE

Key
Role:administrationmethodic executive officersolverassistantobserver