17. 10. 2019  10:11 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium možností zlepšenia vlastností pások na báze vysokoteplotných supravodičov

Garant: Mgr. Michal Skarba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vysokoteplotné supravodiče (VTS) vo forme pások majú mnohé výhodné vlastnosti, čo im dáva veľký potenciál ich praktického uplatnenia jednak pre vylepšenia parametrov existujúcich aplikácií a tiež pre umožnenie vývoja nových technológií, ktoré by bez supravodičov neboli realizovateľné (napr.l magnety pre fúzny energetický reaktor). Aby páskové supravodiče dokázali splniť všetky náročné podmienky ich praktického použitia, spoluprácou materiálového a elektrotechnického inžinierstva rozvíjame v projekte výskumné aktivity v štyroch kľúčových oblastiach. V provom rade budeme skúmať koreláciu medzi elektromagnetickými a štrukturálnymi vlastnosťami pások, nakoľko dôkladné pochopenie tohto vzťahu jej pre zlepšovanie vlastností nevyhnutné. V ďalšom kroku posúdime možnosť využitia iónových technológií pre modifikáciu vlastností funkčnej supravodivej vrstvy.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0155/16
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Mgr. Michal Skarba, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Cuninková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Mišík, PhD.spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíkováspoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Závacká, PhD.spoluriešiteľ