20. 10. 2019  4:09 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Nové materiály eutektického typu odolné proti opotrebeniu

Garant: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:1/0305/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.zodpovdný riešiteľ