20. 10. 2019  2:40 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie metód umelej inteligencie pri detekcii a identifikácii neštandardných situácií v technologických procesoch priemyselnej prevádzky

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom navrhovaného projektu je navrhnúť a vyvinúť metodiky pre diagnostický systém analýzy a skorej identifikácie anomálií prevádzkových režimov technologických procesov zohľadnením nových prevádzkových situácií, vývojom nových empirických modelov a vývojom nových inteligentných metód. Tieto prístupy budú môcť byť implementované v diagnostickom systéme, ktorého úlohou bude predchádzať neželaným prevádzkovým situáciám v technologickom procese.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0288/16
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Cuninkaspoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ