30. 10. 2020  9:03 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracovisko
Telefón
Kancelária
UIAM MTF, ext UMAT MTF
+421 906 068 439
T02 3.118
Bc. Beáta Vrbovská
VV OPOM MTF
+421 918 646 011
T-23
Ing. Eva Babalová, PhD.
UIAM MTF [vyňatie]+421 906 068 430
T02 3.117
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
KTKP UVTE MTF
+421 915 761 406
T-118
UIAM MTF, MTF D-AAIP ext [roč 5]
+421 906 068 437
T02 3.103
Ing. Marián Drienovský, PhD.
UMAT MTF
748
NC 310
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 432
T02 3.112
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.UMAT MTF
726
NC 309
Ing. Lenka Kolíková, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 430
T02 3.117
KZSM UVTE MTF, ext SjF
+421 906 068 336
T-117
MTF D-MI [ukončené]
UIAM MTF
+421 906 068 441
T02 3.120
KZSM UVTE MTF+421 908 674 140T-113
MTF D-STM [ukončené]
PhDr. Emília Mironovová
CJHŠ MTF
+421 906 068 489
T02 5.107
UIAM MTF+421 906 068 410
T02 3.105
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
UIAM MTF
+421 906 068 429
T02 3.116
MTF D-STAM den [roč 4]
+421 906 068 433
T02 3.113
Ing. Tibor Nánási, CSc.
UIAM MTF [ukončené]
+421 906 068 431T02 3.111
Ing. Ladislav Rolník, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 434
T02 3.114
KZSM UVTE MTF, ext UMAT MTF
+421 908 674 144
T-107
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.MTF D-VZAS [ukončené]
+421 906 068 433
T02 3.113
KBI UIBE MTF+421 906 068 klapka 510ŤL-323
MTF D-VZAS den [roč 4]
+421 906 068 445
T02 3.121
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.
UIAM MTF
+421 906 068 435
T02 3.108
Ing. Štefan VrtielUIAM MTF, MTF D-STAM den [roč 4]
+421 906 068 433
T02 3.113
UVPT MTF+421 908 674 113NC 211


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoOdDo
Bc. Alena Micháliková
VV OPOM MTF [ukončené]
10.09.2015
12.06.2019

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ