14. 12. 2019  3:14 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.UIAM MTF, ext UMAT MTF+421 906 068 439T02 3.118
Ing. Eva Babalová, PhD.UIAM MTF [vyňatie]+421 906 068 430T02 3.117
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.KTKP UVTE MTF+421 915 761 406T-118
Mgr. Zuzana ČerveňanskáUIAM MTF, MTF D-AAIP ext [roč 4]+421 906 068 437T02 3.103
Ing. Marián Drienovský, PhD.UMAT MTF748NC 310
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.UIAM MTF+421 906 068 432T02 3.112
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.UMAT MTF726NC 309
Ing. Lenka Kolíková, PhD.UIAM MTF+421 906 068 430T02 3.117
doc. Dr. Ing. Pavel KovačócyKZSM UVTE MTF, ext SjF+421 906 068 336T-117
Ing. Michal Kövér, PhD.MTF D-MI [ukončené]
Ing. Helena Kraváriková, PhD.UIAM MTF+421 906 068 441T02 3.120
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.KZSM UVTE MTF+421 906 068 192T-113
Ing. Marcel MihálMTF D-STM [ukončené]
PhDr. Emília MironovováPJHV MTF+421 906 068 489T02 5.107
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.UIAM MTF+421 906 068 410T02 3.105
doc. Ing. Milan Naď, CSc.UIAM MTF+421 906 068 429T02 3.116
Ing. Máté NagyMTF D-STAM den [roč 4]+421 906 068 433T02 3.113
Ing. Tibor Nánási, CSc.UIAM MTF+421 906 068 431T02 3.111
Ing. Ladislav Rolník, PhD.UIAM MTF+421 906 068 434T02 3.114
Ing. Miroslav Sahul, PhD.KZSM UVTE MTF, ext UMAT MTF+421 908 674 144T-107
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.MTF D-VZAS [ukončené]+421 906 068 433T02 3.113
Ing. Zuzana Szabová, PhD.UIBE MTF+421 906 068 klapka 510ŤL-323
Ing. Štefan ŠimonMTF D-VZAS den [roč 3]+421 906 068 445T02 3.121
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.UIAM MTF+421 906 068 435T02 3.108
Ing. Štefan VrtielMTF D-STAM den [roč 4]+421 906 068 433T02 3.113
Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWEext UVPT MTFT-107


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoOdDo
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]10.09.201512.06.2019

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ