20. 1. 2020  6:30 Dalibor
Akademický informační systém

Projekty


Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie.

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na návrh, numerickú simuláciu, experimentálne overenie a vedecké zdôvodnenie možností metalurgického spájania moderných ľahkých zliatin na báze Al, Mg, Ti, ako aj nových generácií vysokopevných ocelí a ich kombinácií, včítane tvorby zvarových spojov týchto materiálov s kompozitmi a plastami. Predpokladá sa príprava vysoko kvalitných zvarových spojov aplikáciou zvárania koncentrovanými zdrojmi energie, metódami zvárania v tuhom stave, špeciálnymi, modifikovanými a hybridnými metódami zvárania, spájkovania a mechanického spájania materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:1/1010/16
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:26
Počet oficiálních pracovníků projektu:26

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Michal Kövér, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Mihálspoluriešiteľ
PhDr. Emília Mironovováspoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Máté Nagyspoluriešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWEspoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Šimonspoluriešiteľ
Ing. Štefan Vrtielspoluriešiteľ