18. 1. 2020  5:32 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na návrh, numerickú simuláciu, experimentálne overenie a vedecké zdôvodnenie možností metalurgického spájania moderných ľahkých zliatin na báze Al, Mg, Ti, ako aj nových generácií vysokopevných ocelí a ich kombinácií, včítane tvorby zvarových spojov týchto materiálov s kompozitmi a plastami. Predpokladá sa príprava vysoko kvalitných zvarových spojov aplikáciou zvárania koncentrovanými zdrojmi energie, metódami zvárania v tuhom stave, špeciálnymi, modifikovanými a hybridnými metódami zvárania, spájkovania a mechanického spájania materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/1010/16
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:26
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:26

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Michal Kövér, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Mihálspoluriešiteľ
PhDr. Emília Mironovováspoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Máté Nagyspoluriešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWEspoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Šimonspoluriešiteľ
Ing. Štefan Vrtielspoluriešiteľ