14. 10. 2019  18:41 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Žíhanie pomocou zväzku vysokoenergetických ťažkých iónov karbidu kremíka syntetizovaného iónovou implantáciou

Garant: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Karbid kremíka je sľubný materiál pre širokú škálu aplikácií, napr. od polovodičového priemyslu, aýž po palivové články reaktorov budúcej generácie jadrových elektrární. V súčasnosti prebieha vývoj novej metródy syntézy SIC, založenej na implantácii uhlíka do kremíkového substrátu s následným žíhaním pomocou vysoko-energetického iónového zväzku (HE HIBA). Hlavnými výhodami HE HIBA žíhania sú výrazne nižšie požiadavky na teplotu, možnosť lokalizovanej syntézy a rýchlosť procesu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0219/16
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Ing. Vladimír Kolesár, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Závacká, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ