19. 10. 2019  12:50 Kristián
Akademický informační systém

Projekty


Vykresľovanie tvárí geometrickými algoritmami

Garant: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Identikit v kriminalistike predstavuje portrét páchateľa vytvorený forenzným technikom na základe výpovede svedka. Napriek nasadeniu výpočtovej techniky pri vytváraní obrazu, je miera úspešnosti rozpoznania páchateľa na základe indentikitu veľmi nízka. Dôvodom je princíp fungovania jednotlivých programov, ktoré vyžadujú koncentráciu svedka na jednotlivé prvky tváre s cieľom následne vyskladať tvár z jednotlivých čŕt. Schopnosť presného pamätania si detailov však človeku nie je prirodzená a len málokto dokáže podať ich presný popis. Cieľom projektu je navrhnúť metódu tvorby identikitu využívajúcu prirodzenú schopnosť človek rozpoznávať tváre.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0221/16
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.riešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.riešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.riešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkriešiteľ
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.riešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.riešiteľ
Ing. Soňa Duchovičováriešiteľ