21. 1. 2020  10:27 Vincent
Akademický informační systém

Projekty


Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetov

Garant: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt si kladie za cieľ vyvinúť alternatívnu techniku snímania mini a mikropredmetov s využitím konfokálnej mikroskopie. Cieľom je využiť existujúce metodiky z oblasti snímania a metrológie makroobjektov a transformovať ich do mikro oblasti. Projekt bude využívať už dostupnú technológiu laserovej konfokálnej mikroskopie a základného polohovacieho zariadenia v osiach x, y, z s piezoelektrickou technológiou. Namiesto ďalšieho nákladného rozširovania stupňov voľnosti pre polohovanie snímaného objektu technológiou piezoelektrických posuvov a rotácie sa využijú dostupnejšie technológie krokových motorov a sofistikovaná optimalizácia polohy snímaných zorných polí pomocou informácií z krokových motorov a referenčných bodov na meranom objekte alebo polohovacom zariadení.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0130/16
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:13
Počet oficiálních pracovníků projektu:11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Znamenákspoluriešiteľ