27. 1. 2020  16:43 Bohuš
Akademický informačný systém

Projekty


Multikomponentné špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku.

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Multikomponentné špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.UMAT MTF729NC 344
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
prof. RNDr. Ivan Baník, PhD.ext SvF+421 (2) 32 888 489C 0303
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.UMAT MTF721NC 313
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.UMAT MTF739NC 314
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.UMAT MTF740NC 324
Ing. Eva Labašová, PhD.UIAM MTF+421 906 068 446T02 3.119
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.UVPT MTF, ext UMAT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 115NC 212
Ing. Tibor Nánási, CSc.UIAM MTF+421 906 068 431T02 3.111

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ