22. 10. 2019  23:32 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Skúmanie vplyvu disperzných látok s vysokou teplotou tavenia na tvorbu štruktúry a úžitkové vlastnosti liatych rýchlorezných ocelí

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:1/0306/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.zodpovedný riešiteľ