16. 10. 2019  22:37 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Včasná detekcia a identifikácia anomálií v chemickom režime vody v JE s využitím metód umelej inteligencie

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zameriava na vývoj nových prístupov v diagnostike chemického režimu v jadrovej elektrárni (JE), využívajúc techniky umelej inteligencie (UI), predovšetkým umelé neurónové siete (UNS) a fuzzy pravidlá (FP). Spoľahlivosť systémov v JE závisí od chemického režimu vody nielen v anomálnych prevádzkových situáciách, ale i počas normálnej prevádzky, kedy sa môžu objaviť neželané javy, ako je korózia, erózia, usadzovanie koróznych produktov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-14-0117
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Némethspoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.spoluriešiteľ