29. 5. 2020  19:36 Vilma
Akademický informační systém

Projekty


Výskum technologických a mechanických vlastností materiálov foriem na plasty pre automobilový priemysel

Garant: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný predovšetkým na základný výskum technologických a mechanických vlastností materiálov foriem na plasty s využitím vedeckých ale i experimentálnych metód. Dôraz sa preto bude klásť na analýzu vplyvov na životnosť foriem, určenie dominantných príčin opotrebenia foriem a negatívnych vplyvov na životnosť a hľadanie možností jej predĺženia. Pri riešení vedeckého projektu budú využité viaceré metodické postupy za účelom naplnenia cieľov stanovených v harmonograme jednotlivých etáp riešenia projektu.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:
APVV-14-0469
Stav projektu:
Neschválený
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2015
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2019
Počet pracovníků projektu:
11
Počet oficiálních pracovníků projektu:
11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBA
administratíva
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Likavčan, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ