25. 10. 2020  17:20 Aurel
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum technologických a mechanických vlastností materiálov foriem na plasty pre automobilový priemysel

Garant: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.


   
Pracovníci
      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum technologických a mechanických vlastností materiálov foriem na plasty pre automobilový priemysel".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KOPT UVTE MTF
+421 908 674 134
T-127
Mária Rešetková, MBA
ZPZV MTF
+421 918 646 015T2-124
KTKP UVTE MTF+421 915 761 406T-118
Ing. Ingrid Görögová, PhD.
KOPT UVTE MTF [ukončené]+421 906 068 333
T-115
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.UMAT MTF
744
NC 343
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.KZSM UVTE MTF
T-104a
MTF D-STAM [ukončené]
LLTv
KZSM UVTE MTF+421 906 068 321T-108
Ing. Lukáš Likavčan, PhD.
MTF D-STAM [ukončené]
LLTv
KTKP UVTE MTF, ext UMAT MTF
+421 908 674 141
T 111
MTF D-STM [ukončené]

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľriešiteľ
pomocník
pozorovateľ