23. 10. 2019  0:29 Alojza
Akademický informační systém

Projekty


Občanmi iniciovaná bezpečnosť prostredníctvom inovatívnych nástrojov v podmienkach Slovenskej republiky

Garant: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:CIDENO je národný výskumný projekt, ktorý sa zameriava na vytvorenie nového a inovatívneho konceptu v ponímaní bezpečnosti v mestských oblastiach, ktorý lepšie spojí občanov a políciu za účelom zvýšenia úrovne bezpečnosti vo veľkých mestách za použitia najnovších technológií.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:APVV-14-0593
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2015
Datum ukončení projektu:29. 06. 2018
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Soňa Duchovičováspoluriešiteľ
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Závacký, PhD.spoluriešiteľ