14. 10. 2019  15:09 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Občanmi iniciovaná bezpečnosť prostredníctvom inovatívnych nástrojov v podmienkach Slovenskej republiky

Garant: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Občanmi iniciovaná bezpečnosť prostredníctvom inovatívnych nástrojov v podmienkach Slovenskej republiky".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.UIAM MTF+421 906 068 425T02 4.110
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
Ing. Pavol Bezák, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 120NC 209
Ing. Soňa DuchovičováMTF D-AIP ext [roč 5]+421 906 068 428T02 4.123
Ing. Andrej Eliáš, PhD.ext UIAM MTF764NC 217
Ing. Dominika Janíková, PhD.ext UIAM MTF763NC 216
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 122NC 219
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.MTF D-AAIP [ukončené]+421 906 068 427T02 4.122
Ing. Pavol Závacký, PhD.ext UIAM MTF

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ