20. 6. 2019  7:50 Valéria
Akademický informační systém

Projekty


Automómny mobilný monitorovací systém

Garant: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je definovať inovatívny koncept monitorovania nebezpečných stavov v okolí jadrovej elektrárne. Priame následky tohto riešenia sú: zvýšenie bezpečnosti v oblasti jadrovej energetiky, zvýšenie pocitu bezpečnosti občanom a ochrana životného prostredia a v neposlednom rade aj zdravia pracovného personálu počas merania a vyhodnocovania nebezpečných stavov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:APVV-14-0526
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2015
Datum ukončení projektu:30. 06. 2018
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ