14. 10. 2019  2:50 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Automómny mobilný monitorovací systém

Garant: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je definovať inovatívny koncept monitorovania nebezpečných stavov v okolí jadrovej elektrárne. Priame následky tohto riešenia sú: zvýšenie bezpečnosti v oblasti jadrovej energetiky, zvýšenie pocitu bezpečnosti občanom a ochrana životného prostredia a v neposlednom rade aj zdravia pracovného personálu počas merania a vyhodnocovania nebezpečných stavov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-14-0526
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2018
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ