14. 10. 2019  13:58 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum optimálneho zhodnocovania výrobkov z dreva po skončení doby ich používania

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:- Analýza súčasného stavu zhodnocovania použitých výrobkov z dreva, základné údaje o množstvách výskytu jednotlivých druhov týchto výrobkov a súčasná odpadová legislatíva SR a EÚ, - Stanovenie základných podmienok úspešnosti optimálneho zhodnocovania použitých výrobkov z dreva ako nového odboru spracovania dreva pri akceptovaní koncepcie nulového odpadu,
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-14-0019
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2018
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Karol Balog, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ