17. 10. 2019  2:05 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Zmeny v nanoštruktúrach indukované ožiarením ťažkými iónmi s energiou do 50 MeV

Garant: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Interakcia rýchlych ťažkých iónov (swift heavy ions, energie nad 1MeV/u) s tuhými látkami má za výsledok tvorbu tzv. "latentných stôp" pozdĺž trajektórie iónov, ktoré sú výsledkom intenzívneho odovzdávania energie v režime elektrónového brzdenia. Tento proces indukuje zmeny v štruktúre ožarovaného materiálu, medzi inými tvorbu mikro-a nanoštruktúr, amorfizáciu a rekryštalizáciu materiálu, premiešavanie vrstiev vo vrstvených štruktúrach.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-14-0355
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2018
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
RNDr. Ing. Vladimír Kolesár, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ