20. 10. 2019  18:16 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum modifikácie fázových rozhraní v systéme povlak/ podložka na zvýšenie adhézie tvrdých povlakov

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tvrdé povlaky na báze nitridov, prípadne tranzitívnych kovov sa v poslednom desaťročí významnou mierou podieľajú na zvyšovaní životnosti rezných a tvárniacich nástrojov, ale aj v špecifických výrobkoch mobilných zariadení. Hlavnou požiadavkou pre tento typ materiálov je vysoká tvrdosť a oteruvzdornosť. V prípade dymanického zaťaženia, častého striedania tepelných cyklov však rozhodujúcim kritériom ja aj adhézia povlaku k podložke. Projekt je zameraný práve na túto oblasť s hlavným cieľom nájsť a optimalizovať fyzikálne postupy zvyšujúce adhézne schopnosti vybraných typov povlakov a vytvoriť matematicko-fyzikálny model popisujúci procesy s tým spojené.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-14-0411
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2018
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Marián Haršáni, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ