20. 10. 2019  23:21 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum zvyšovania účinnosti spaľovania pyrolýznych olejov

Garant: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Častým spôsobom zhodnocovania odpadov z plastov a ostatných syntetických polymérov je ich termický rozklad na pyrolýzny olej a následné energetické využitie v kogeneračných jednotkách. Taktiež nie je objektívne zistené, či by pre niektoré druhy odpadov biomasy nebolo environmentálne vhodnejšie konvertovať ich na pyrolýzny olej ako priame spaľovanie alebo konverzia na bioplyn.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-14-0313
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:18
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:18

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mária Draxlerováspoluriešiteľ
Ing. Jozef Harangozó, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Marek Lipovskýspoluriešiteľ
Ing. Anna Michalíková, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.spoluriešiteľ