19. 10. 2019  2:28 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum vplyvu dlhodobej prevádzky na teplotné starnutie konštrukčných materiálov jadrových elektrární VVER-440

Garant: prof. Ing. Mária Dománková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Jadrová energetika v súčasnej dobe pokrýva asi 13% spotreby elektrickej energie na celom svete a za obdobie jej aplikácie sa prejavuje ako spoľahlivý zdroj energie. Z hľadiska spoľahlivosti, bezpečnosti a ekonomiky prevádzky musia sa neustále zdokonaľovať materiály aplikované v jadrových elektrárňach (JE). Dôležitou súčasťou bezpečnej prevádzky je aj štúdium vplyvu dlhodobej prevádzky na mikroštruktúrne zmeny a s tým súvisiace zmeny mechanických vlastností materiálov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-14-0143
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2018
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Slatkovský, PhD.spoluriešiteľ