19. 10. 2019  15:13 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Kauzálna analýza vplyvu kvality poskytovaných služieb na zmeny v zákazníckom správaní v osobnej doprave

Garant: Ing. Adela Poliaková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je skúmať nielen základné, ale aj doplňujúce ukazovatele kvality poskytovaného nehmotného produktu-služby v osobnej doprave. Tradične uznávané ukazovatele služby vychádzajú najmä z európskej normy EN 13816 "Preprava, Logistika a služby. Verejná osobná doprava. Definícia, ciele a meranie kvality služby", no v súčasnosti už nie je možné považovať ich výpočet za ucelený a definitívny.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-14-0254
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2017
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Ivan Koblen, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Petra Nemcováspoluriešiteľ
Ing. Adela Poliaková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Katarína Čekanová, PhD.spoluriešiteľ