15. 10. 2019  1:36 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum protipožiarnej bezpečnosti izolačných-zatepľovacích materiálov na báze prírodných materiálov

Garant: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vybrané vláknové zatepľovacie materiály (drevo-vlákno, slama, ryžová slama, konope, ovčia vlna, atď.) patria medzi ekologické tzv. zelené materiály, používané ako súčasť zatepľovacích systémov budov, uplatniteľné hlavne v drevostavbách. Sú ekologického pôvodu a navyše sú vyrábané z obnoviteľných zdrojov. Izolačné materiály na báze prírodných materiálov sa vyznačujú schopnosťou prepúšťať vodnú paru, čo je dôležité predovšetkým v difúzne otvorených konštrukciách (napr. u drevostavieb).
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:SK-CN-2015-0002
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Anton Osvald, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Linda Osvaldová Makovická, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.spoluriešiteľ