15. 10. 2019  21:54 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a výskum neorganických skiel: perspektívnych materiálov pre fotonické aplikácie

Garant: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Experimentálne a teoretické vyšetrovanie vzťahov založenie -technológia prípravy -štruktúra-optické parametre-transportné vlastnosti-tepelné vlastnosti-fázové prechody-polarizačné javy vo vybraných systémoch Ge-Ga-S-RE chalkogenidových skiel a v sklách oxidov ťažkých kovov na báze Sb2O3.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:SK-BG-2013-0001
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ