23. 10. 2019  20:49 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia progresívnych metód odstraňovania organických kontaminantov z pohľadu environmentálnej bezpečnosti

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Aplikácia progresívnych metód odstraňovania organických kontaminantov z pohľadu environmentálnej bezpečnosti".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.UIBE MTF+421 906 068 klapka 517ŤL-322b
Ing. Lenka Blinová, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 072TL-307a
Ing. Jozef Fiala, PhD.MTF D-IBE [ukončené]+421 906 068 klapka 512TL-308
Ing. Blanka Galbičková, PhD.MTF D-IBE [ukončené]+421 906 068 klapka 507TL-307
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 063Dekanat
Ing. Hana Kobetičová, PhD.KPI UIBE MTF+421 906 068 klapka 519ŤL-203
Ing. Anna Michalíková, CSc.KEI UIBE MTF+421 906 068 klapka 512ŤL 308
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 072ŤL 307a

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ