17. 10. 2019  2:25 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácia progresívnych metód odstraňovania organických kontaminantov z pohľadu environmentálnej bezpečnosti

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:S rozvojom využívania progresívnych metód čistenia vôd (AOP), ale aj s nárastom koncentrácií špecifických kontaminantov vo vodách, ktoré sú rezistentné voči tradičným metódam ich odstaňovania (fenoly, PAU, pesticídy, farmaceutiká) vzniká ohrozovanie ŽP nielen týmito kontaminantami, ale aj sekundárnymi produktmi ich degradácie.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikace projektu:APVV-0213-12
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 10. 2013
Datum ukončení projektu:30. 09. 2017
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Fiala, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Blanka Galbičková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Michalíková, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ