15. 10. 2019  3:30 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum "Grain Boundary Serration" ako nástroja na efektívne dosiahnutie kvalitatívne nových technologických vlastností vytvrditeľných Ni-superzliatin

Garant: prof. Ing. Mária Dománková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá výskumom v oblasti Grain Boundary Engineering (GBE) modifikovanej vytvrditeľnej Ni-Co zliatiny- Alloy 263.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0750-12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ