6. 12. 2019  13:29 Mikuláš
Akademický informačný systém

Projekty


Vytvorenie virtuálneho laboratória dostupného prostredníctvom internetu na báze protokolu VLCP pre použitie v oblasti e-learningu.

Garant: Ing. Igor Halenár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vytvorenie internetovej aplikácie virtuálneho laboratória s možnosťou interaktívneho využitia virtuálnych a reálnych prostriedkov pri edukačnom procese najmä v rámci e-learningu a predmetoch ako napr. "Programovanie riadiacich systémov", "Programovateľné logické automaty", "Priemyselné programovateľné regulátory" a podobne s možnosťou prístupu v prostredí WWW aj pre študentov iných fakúlt v rámci SR.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:019STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Igor Halenár, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ