13. 12. 2019  5:42 Lucia
Akademický informačný systém

Projekty


Zavedenie inovatívnych technológií do procesu výučby a štúdium možnosti ich využitia na elimináciu súčasných problémov vyučovania spojených najmä so stratou pozornosti

Garant: Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Zavedenie inovatívnych technológií do procesu výučby a štúdium možnosti ich využitia na elimináciu súčasných problémov vyučovania spojených najmä so stratou pozornosti".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 119NC 216
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
Ing. Peter CuninkaZPZV MTF, MTF D-AAIP den [roč 4]
Ing. Andrej Eliáš, PhD.ext UIAM MTF764NC 217
Ing. Dominika Janíková, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 124NC 207
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver MoravčíkUVPT MTF, Ved REKP REK, ext UIAM MTF+421 908 674 122NC 219
Ing. Andrea Némethová, PhD.UIAM MTF+421 906 068 419T02 3.101
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 122NC 219

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ