23. 10. 2019  10:36 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Zavedenie inovatívnych technológií do procesu výučby a štúdium možnosti ich využitia na elimináciu súčasných problémov vyučovania spojených najmä so stratou pozornosti

Garant: Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá možnosťami začlenenia a využitia inovatívnych technológií ako eye tracker (sledovanie pohybu očí ), web kamera (sledovanie teploty tela) a EEG (sledovanie mozgovej aktivity)v procese výučby. Tieto technológie poskytujú množstvo dát a nové možnosti pri štúdiu ľudského správania sa a dokážu poskytnúť objektívne údaje o tom, ako študent reaguje na podnety počas výučby. Pomocou zozbieraných dát dokážeme vyhodnotiť nie len kritické miesta výučbového textu ale taktiež dokážeme odhaliť v ktorej fáze výučby študent stráca pozornosť a automatizovaným zásahom do výučby udržiavať jeho pozornosť počas celej výučby v najvyššej možnej miere. Zozbierané a vyhodnotené dáta z týchto zariadení v procese vzdelávania môžu pomôcť učiteľovi pri zlepšení stratégie vzdelávania, pri tvorbe výukových kurzov a obsahu, tak aby podporovali dosiahnutie hlbokých a dlhotrvajúcich znalosti.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:045STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Peter Cuninkaspoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ