26. 6. 2019  7:44 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


Elektrické, dielktrické, optické a mechanické vlastnosti nehomogénnych a modulovaných materiálov

Garant: Ing. Viera Trnovcová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (SvF)
Identifikácia projektu:1/8309/01
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0