19. 10. 2019  4:42 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj SW riešenia pre inovatívny merací systém - EMAS

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je riešený pre Slovenskú energetickú a inovačnú agentúru pri MH SR v spolupráci s firmou Innov8, s.r.o. Úlohou projektu je navrhnúť koncept a následne automatizovať proces zberu, spracovania a vizualizáciu ergonomických záťažových atribútov. Tieto údaje budú slúžiť na vytvorenie katalógu záťažových štatistík pre výrobné a montážne operácie. Projekt má vývojový charakter spojený s programovacími aktivitami na vytvorenie hardvérovo-softvérového riešenia, ktoré bude univerzálne použiteľné pre meranie ergonomického zaťaženia dlane a prstov ruky pre manuálne procesy výroby, montáže a logistiky. V prvej fáze sa stanovia komponenty komunikácie medzi HW komponentami a stanoví sa výsledná architektúra riešenia. V druhej fáze sa vytvorí forma vizualizácie zaznámenávaných údajov a vyhodnocovanie štatistík. V tretej fáze sa naprogramuje vyhodnocovacia aplikácia s prepočtovými algoritmami. V štvrtej fáze sa prepoja jednotlivé HW komponenty s vyhodnocovacou aplikáciou.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:EMAS (Projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pri MH SR)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2015
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministrátor
Ing. Branislav Bakospoluriešiteľ
Ing. Ondrej Tadanaispoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.zodpovedný riešiteľ