29. 3. 2020  12:13 Miroslav
Akademický informační systém

Projekty


Návrh a tvorba výukového softvéru a vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy analýzy rizika a Metódy riadenia rizík

Garant: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na tvorbu výukového softvéru a komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy posudzovanie rizík a Metódy riadenia rizík s cieľom zvýšiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti študentov. Toto zlepšuje možnosť uplatnenia študentov na trhu práce po ukončení štúdia. Softvér bude využiteľný a dostupný na internete nielen pre študentov, ale bude taktiež významným nástrojom a zdrojom informácií pre odbornú verejnosť a všetkých, ktorí využívajú metódy posudzovania rizík v praxi najmä vo výrobných odvetviach priemyslu.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikace projektu:030STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:13
Počet oficiálních pracovníků projektu:13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Harangozó, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.zodpovedný riešiteľ
Ing. Peter Berčíkspoluriešiteľ
Ing. Lukáš Hrčka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. František Miksa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.spoluriešiteľ